От какво се правят научните татуировки? Теореми, химически структури, анатомия на човека, научни формули и пр. Независимо дали сте следващия учен или някой, който едвам е минал научните предмети, вашата научна татуировка може да изрази радост или чувство на неудовлетвореност по този въпрос. Ето [...]