Бридж пиърсинг се разполага норизонтално на кожата на върха на носа между очите. Закръглените и правите барбели са най-често използвани, докато пръстените са по-рядко срещани. Този вид пиърсинг има доста висок процес на отхвърляне, затова се среща по-рядко. По начало Бридж пиърсинг е повърхностен [...]