Бъдещето във телесните изкуства не е нещо, което всяко училище или кариерен център насърчават активно. Поради това може да е трудно да намерите необходимата информация по кой път да поемете в тоя бизнес

Квалификация

Обучнието като татуист обикновенно се състои в чиракуване, което може да продължи около 2-3 години. Това означава, че трябва да говорите директно със професионален татуист, дали е съгласен да ви обучава. За да станете чирак на някой, трябва бъдещия ви работодател да види доказателство, че имате творчески способности. Така че подгответе ваши проекти и дизайни, който сте правили за да ги покажете на татуиста. Хората показват всякакъв вид дизайни и рисунки, което не е лошо. Всякакъв художествен опит е във ваша полза, независимо дали е под формата на дизайн или просто рисунка.

Въпреки че, след като получите тази позиция, от вас се очаква да представите свое собствено оборудване и стелиризирани инструменти, някой фирми може да ви плащат, а други няма да могат. По време на стажа ще получите много знания, умения и опит, който ще ви позволи да работите без надзор. Когато свърши вашето обучение ще трябва да получите лиценз от местния съвет.

Разрешително не се издава, ако нямате доказан опит(работа в тоя бизнес), поради което добрият стаж е много важен. Ако се установи, че работите без лиценз, вие носите наказателна отговорност и ще понесете солено наказание. И най-важното е отначало да работите по прости дизайни и с напредване на времето и нарастване на вашия опит да преминавате към по-сложни. Много от професионалистите одобряват мнението, че един татуист става добър след пет години стаж на пълен работен ден.

Необходими умения

Татуирането е много спечифична работа и вие трябва да покажете, че имате следните умения и личностни черти: творчески дизайн, нюх и талант, интерес и разбиране на алтернативни култури и различни начини на живот, добри комуникативни умения, усет към детайлите и най-вече стабилна ръка.

Отговорности

Трябва да бъдете подготвени да поемате отговорност за чистотата и стерилизацията на всички инструменти и оборудването ви. Следене на последните тендеции в дизайна на татуировки и да използвате свободното си време да проектирате ваши собствени дизайни. Също така ще се налага да общувате с клиенти и доставчици, затова професионалния имидж е важен.

Заплащане

По-голямата част от татуистите работят за себе си и доходите им могат да варират, тъй като зависи до някаква степен и от клиентите. Докато млад татуист може да започне със заплата от 12 000 паунда годишно, опитният татуист може да и спечелва между 18 000 и 30 000 паунда годишно. И не на последно място татуисти, който притежават свой собствен бизнес и си наемат и работници и отдаване под наем могат да достигнат печалби от над 50 000 паунда годишно.