Създаването и показването на татуировки в затворническа среда често се използва за да се означи членство в банда. Татуировките се използват като код сред лишените от свобода и често има скрити значения и символи в тях. Благодарение на информацията, която може да се извлече от татуировките, правните служби са създали обширна база данни за татуировките в затвора. Татуирането в затвора не е идеална среда. Художниците и татуирстите често не разполагат с необходимото оборудване. Липсва каквато и да е форма на стерилизация на инструментите, което е риск за здравето на татуираните хора. Самият акт за правене на татуировки крие рискове от допълнителни наказания ако бъдат заловени затворниците.

Ресурси и плащане:
Макар и незаконно в САЩ, да получи затворник татуировка, законът не спира това да се случва. Тъй като затворниците нямат достъп до необходимите одобрени инструменти, те са станали изключително изобретателни в изработването на материалите от които се нуждаят и до които нямат достъп. Затворническите власти в САЩ са конфискували оборудване за татуиране, изработено от моливи, скоби, радио транзистори, кламери и дори от струни за китара.

Те също трябва да произвеждат собствено мастило. Разумно решение е използването на мастило от химикалка. Затворниците са си правили мастила от сажди, смесени с шампоан, разтопена пластмаса или чаши от стиропор. „Татуиста“ в затвора поема огромен риск като предоставя този вид услога срещу пари в брой. Но заплащането се извършва и по други начини, като цигари, тютюн или привилегии по телефона.

Дизайн:
Много банди използват цифри и символи в дизайна на татуировките като отражение на имената и връзките на бандата. Мотиви като пайжина на паяк и сълзи могат да бъдат използвани за да покажат дължината на присъдите си или семейството което са изоставили. Сълзи с формата на капки от кръв са символизирали броя на животите за които са отговорни затворниците или броя на присъдите или обвиненията срещу тях. Религиозните вярвания често се показват под формата на татуировки, особено тези, принадлежащи към повече екстремистки групи и култове.

Рискове за здравето:
Без правилно оборудване и средства за стерилизация затворническите татуировки носят със себе си много висок риск от инфекция. Болести като ХИВ/СПИН и хепатит могат да бъдат предадени от един клиент на друг. Качеството на използваните мастила е много лошо, включително и импровизираните такива могат да доведат до трайни белези и отравяне на кръвта. Тези затворници, които са открити, че имат нова татуировка, която се характеризира със зачервяване и подуване на кожата, биват претурсвани за притежание на оборудване за татуиране. Те могат да получат строги наказания като тъмничен затвор, загуба на привилегии и конфискация на оборудването.